[csaa-forum] PhD Scholarships at the Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague

nico CARPENTIER nico.carpentier at vub.ac.be
Thu Jan 16 00:28:34 ACST 2020


((apologies for cross-posting))

https://iksz.fsv.cuni.cz/en/admissions/phd-programme-media-and-communication-studies


The Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of 
Social Sciences of the Charles University in Prague calls for candidates 
for the following PhD projects (each supported by a scholarship), for 
its English-language PhD programme in Media and Communication Studies:

1. Leadership in the 21st century – failing political leadership and 
decline of traditional political parties, permanent campaigning, 
politics, and marketing tools
The Ph.D. project should focus on these topics, methodologically it can 
be approached from different angles. Theoretically, it should be rooted 
in the political marketing theory and political communication theory. 
The research can either focus on a specific case study or do a more 
comparative approach. This PhD project can also be submitted to the 
Czech-language PhD programme in Media Studies.
Proposed supervisor: Anna Shavit, anna.shavit at fsv.cuni.cz

2. Social constructions and representations of homelessness

This PhD position involves research related to the social construction 
of homelessness. Research in this area is expected to be driven by a 
post-structuralist approach and can focus on the social/discursive 
construction of identities, practices and affects, around homelessness. 
The research can be located in a variety of social fields and actors, 
such as mainstream and/or alternative media, the state and its 
institutions, civil society, the arts, and homeless individuals.
Proposed supervisor: Vaia Doudaki, vaia.doudaki at fsv.cuni.cz

3. Discourses and practices of othering

This PhD position involves research in the broad area of othering. It is 
expected to be driven by a post-structuralist approach, focussing on the 
construction and practices of othering through, e.g. the media, the 
arts, politics, or activism. Projects in this thematic area can examine, 
for instance, the discourses and practices that create (old and new) 
ethnic, political, cultural others, in specific contexts and/or at 
different times, or how these practices can relate to social struggle 
and resistance.
Proposed supervisor: Vaia Doudaki, vaia.doudaki at fsv.cuni.cz

4. Discursive constructions of the environment

This PhD position consists out of research into the discursive 
construction of the environment, climate and/or human-nature 
relationships, driven by a discourse-theoretical (or other 
post-structuralist) framework, that allows for attention for the 
workings of contingency, hegemony, materiality and discursive struggle. 
The research can be located in variety of social fields, including 
media, the arts and/or museums.
Proposed supervisor: Nico Carpentier, nico.carpentier at fsv.cuni.cz 5. Alternative constructions of the home

This PhD position consists out of research into alternative and 
counter-hegemonic constructions of the home, driven by a 
discourse-theoretical (or other post-structuralist) framework, that 
allows for attention for the workings of contingency, hegemony, 
materiality and discursive struggle. The research can, for instance, 
focus on anti/non-sedentarist constructions, mobile home constructions, 
involuntary homes (e.g., prison), or lost homes (e.g., after disaster or 
displacement).
Proposed supervisor: Nico Carpentier, nico.carpentier at fsv.cuni.cz

Interested candidates should submit their applications, using in the 
online application system, which will be open from 1st January to 30th 
April 2020. Interest in a particular PhD project should be mentioned in 
the motivation letter, together with a more developed proposal on the 
PhD project.

All relevant information, including the link to the online application 
system, can be found at 
https://fsv.cuni.cz/en/admissions/phd-programmes, 
https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22693 
&
https://iksz.fsv.cuni.cz/en/phd-program/practical-information

For general questions, please contact for the Centre of PhD Studies 
cds.iksz at fsv.cuni.cz. For questions about particular projects, please 
contact the proposed supervisors.

Doors Open Day for PhD Study in Media Studies - 10. March (Tuesday) at 
16:00 at the Institute of Communication Studies (Smetanovo nabrezi 6, 
Praha 1, 110 00).

+++++
https://iksz.fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorsky-program/projekt-disertacni-prace

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze hledá kandidáty pro následující projekty 
doktorského studia v rámci českojazyčného doktorského programu Mediální 
studia (každý projekt bude podpořen stipendiem):
(The Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of 
Social Sciences of the Charles University also calls for candidates for 
the following PhD projects (each supported by a scholarship), for its 
Czech-language PhD programme in Media Studies:)


6. Determinanty rozvoje lázeňství v České republice z pohledu marketingu
Téma reflektuje aktuální dění ve společnosti, kdy lidé stále více 
vyhledávají lázeňská zařízení za účelem rekonvalescence a odpočinku, 
popřípadě jako nástroj pro doléčení pooperačních stavů apod. Po letech, 
kdy lázeňství v naší republice zažilo útlum kvůli změně financování 
ozdravných pobytů, se opět těší velké návštěvnosti a důležitosti ve 
zdravotním cestovním ruchu. Téma je formulováno relativně široce, aby si 
zájemce mohl dosadit vlastní důležité determinanty rozvoje z oblasti 
marketingo-manažerských metod a mediálních studií. Při zpracování je 
důležité vycházet z proměny českého lázeňství v předem vymezeném čase a 
z daných společenských trendů, které ho v té době ovlivňovaly. Část 
výzkumu bude vycházet z historických pramenů a druhá část výzkumu bude 
studovat aktuální stav pomocí různých výzkumných metod. Je žádoucí, aby 
studenti používali kombinaci kvalitativních i kvantitativních metod, 
jako například obsahovou analýzu, dotazování – focus group a 
repertoárovou mřížku. Tyto metody jsou pouze návrhem a mohou být různě 
doplněny a modifikovány s ohledem na vývoj tématu.
Navrhovaná školitelka: Petra Koudelková, koudelkova at fsv.cuni.cz

7. Role českých novinářů ve 21. století
Doktorský projekt by se měl zaměřit na zkoumání vnímání žurnalistických 
rolí českými novináři a novinářkami. Teoretická část se bude zabývat 
transformací vnímání role novinářů v průběhu posledních desetiletí. 
Empirická část práce bude vycházet ze sběru dat v rámci třetí vlny 
Worlds of Journalism Study (http://worldsofjournalism.cz/). Toto 
kvantitativní šetření by měla doplnit i kvalitativní případová studie 
dle výzkumného zájmu doktoranda/doktorandky.
Navrhovaná školitelka: Alice Němcová Tejkalová, alice.tejkalova at fsv.cuni.cz

8. Vizuální etnografie ve výzkumu českých redakcí
Doktorský projekt by se měl zaměřit na možnosti využití metody vizuální 
etnografie ve výzkumu českých redakcí (viz the Undressed Newsroom 
https://doi.org/10.1080/17512786.2014.891861). Projekt bude tematicky 
navázán na českou část třetí vlny globálního výzkumného projektu Worlds 
of Journalism Study (http://worldsofjournalism.cz/).
Navrhovaný školitel: Filip Láb, lab at fsv.cuni.cz

9. Žurnalistika umělé inteligence
Doktorský projekt se zaměřením na možnosti a využití umělé inteligence v 
oblasti žurnalistiky a médií, NLP, deep machine learning etc. Projekt 
bude navazovat na výzkumné aktivity Střediska žurnalistiky umělé 
inteligence IKSŽ FSV UK (https://aijournalism.fsv.cuni.cz/). Navrhovaní 
školitelé: Václav Moravec & Radek Mařík, vaclav.moravec at fsv.cuni.cz

10. Datová žurnalistika v ČR
Doktorský projekt zaměřený na možnosti a využití datové žurnalistiku na 
české mediální scéně, práci s otevřenými zdroji, big data a datovou 
analýzou. Projekt bude navazovat na výzkumné aktivity Střediska 
žurnalistiky umělé inteligence IKSŽ FSV UK 
(https://aijournalism.fsv.cuni.cz/).
Navrhovaný školitel: Václav Moravec, vaclav.moravec at fsv.cuni.cz

Zájemcům o studium je od 1. ledna do 30. dubna 2020 k dispozici online 
přihláška. V motivačním dopise prosím uveďte zájem o konkrétní doktorský 
projekt a jeho podrobnější rozpracování.

Kompletní informace včetně odkazu na online přihlášku naleznete na
https://fsv.cuni.cz/studium/typy-studia/doktorske-studium,
https://iksz.fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorsky-program.

V případě doplňujících dotazů se prosím obraťte na Centrum doktorských 
studií cds.iksz at fsv.cuni.cz. Dotazy týkající se konkrétních doktorských 
projektů směřujte přímo na příslušného školitele.

Den otevřených dveří doktorského studia Mediální studia IKSŽ se 
uskuteční 10. března v 16:00, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

-- 
-------------------------------------------------------------------------
Nico Carpentier
-------------------------------------------------------------------------
Web: http://nicocarpentier.net/
-------------------------------------------------------------------------
New MA program on Media and Area Studies
http://marsmaster.cz/
https://vimeo.com/383173852
----------------------------
New special issue:
Rescuing Participation
https://revistacomsoc.pt/issue/view/103
-------------------------------------------------------------------------
Charles University in Prague
Institute of Communication Studies and Journalism
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic
----------------------------
Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Free University of Brussels
& Uppsala University
-------------------------------------------------------------------------
SQRIDGE ngo
An intersection of academia and arts
http://www.sqridge.org/
----------------------------
The Commlist
http://commlist.org/
----------------------------
International Association for Media and Communication Research
Participatory Communication Research Section
http://iamcr.org/s-wg/section/pcr
-------------------------------------------------------------------------
E-mail (CharlesU): nico.carpentier at fsv.cuni.cz
E-mail (UUppsala): nico.carpentier at im.uu.se
E-mail (VUBrussels): nico.carpentier at vub.ac.be
Room (CharlesU): Hollar building Room 105
Phone (CharlesU): +420 222 112 134
Web: http://nicocarpentier.net/
-------------------------------------------------------------------------


More information about the csaa-forum mailing list