[csaa-forum] call for PhD applications at the Institute of Communication Studies and Journalism of Charles University

nico CARPENTIER nico.carpentier at vub.ac.be
Mon Apr 27 18:02:32 ACST 2020((apologies for crossposting))


The deadline for applying for a PhD at the Institute of Communication 
Studies and Journalism of Charles University is coming up.

Much more information is below:
https://iksz.fsv.cuni.cz/en/admissions/phd-programme-media-and-communication-studies


The Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of 
Social Sciences of the Charles University in Prague calls for candidates 
for the following PhD projects (each supported by a scholarship), for 
its English-language PhD programme in Media and Communication Studies:

1. Leadership in the 21st century – failing political leadership and 
decline of traditional political parties, permanent campaigning, 
politics, and marketing tools: The Ph.D. project should focus on these 
topics, methodologically it can be approached from different angles. 
Theoretically, it should be rooted in the political marketing theory and 
political communication theory. The research can either focus on a 
specific case study or do a more comparative approach. This PhD project 
can also be submitted to the Czech-language PhD programme in Media 
Studies. Proposed supervisor: Anna Shavit, anna.shavit at fsv.cuni.cz

2. Social constructions and representations of homelessness
: This PhD 
position involves research related to the social construction of 
homelessness. Research in this area is expected to be driven by a 
post-structuralist approach and can focus on the social/discursive 
construction of identities, practices and affects, around homelessness. 
The research can be located in a variety of social fields and actors, 
such as mainstream and/or alternative media, the state and its 
institutions, civil society, the arts, and homeless individuals. 
Proposed supervisor: Vaia Doudaki, vaia.doudaki at fsv.cuni.cz

3. Discourses and practices of othering
: This PhD position involves 
research in the broad area of othering. It is expected to be driven by a 
post-structuralist approach, focussing on the construction and practices 
of othering through, e.g. the media, the arts, politics, or activism. 
Projects in this thematic area can examine, for instance, the discourses 
and practices that create (old and new) ethnic, political, cultural 
others, in specific contexts and/or at different times, or how these 
practices can relate to social struggle and resistance. Proposed 
supervisor: Vaia Doudaki, vaia.doudaki at fsv.cuni.cz

4. Discursive constructions of the environment
: This PhD position 
consists out of research into the discursive construction of the 
environment, climate and/or human-nature relationships, driven by a 
discourse-theoretical (or other post-structuralist) framework, that 
allows for attention for the workings of contingency, hegemony, 
materiality and discursive struggle. The research can be located in 
variety of social fields, including media, the arts and/or museums. 
Proposed supervisor: Nico Carpentier, nico.carpentier at fsv.cuni.cz 5. Alternative constructions of the home
: This PhD position consists 
out of research into alternative and counter-hegemonic constructions of 
the home, driven by a discourse-theoretical (or other 
post-structuralist) framework, that allows for attention for the 
workings of contingency, hegemony, materiality and discursive struggle. 
The research can, for instance, focus on anti/non-sedentarist 
constructions, mobile home constructions, involuntary homes (e.g., 
prison), or lost homes (e.g., after disaster or displacement). Proposed 
supervisor: Nico Carpentier, nico.carpentier at fsv.cuni.cz

Interested candidates should submit their applications, using in the 
online application system, which will be open from 1st January to 30th 
April 2020. Interest in a particular PhD project should be mentioned in 
the motivation letter, together with a more developed proposal on the 
PhD project.

All relevant information, including the link to the online application 
system, can be found at
https://fsv.cuni.cz/en/admissions/phd-programmes,
https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22693
&
https://iksz.fsv.cuni.cz/en/phd-program/practical-information

For general questions, please contact for the Centre of PhD Studies 
cds.iksz at fsv.cuni.cz. For questions about particular projects, please 
contact the proposed supervisors.

+++++
https://iksz.fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorsky-program/projekt-disertacni-prace

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze hledá kandidáty pro následující projekty 
doktorského studia v rámci českojazyčného doktorského programu Mediální 
studia (každý projekt bude podpořen stipendiem):
(The Institute of Communication Studies and Journalism at the Faculty of 
Social Sciences of the Charles University also calls for candidates for 
the following PhD projects (each supported by a scholarship), for its 
Czech-language PhD programme in Media Studies:)

6. Determinanty rozvoje lázeňství v České republice z pohledu 
marketingu: Téma reflektuje aktuální dění ve společnosti,kdy lidé stále 
více vyhledávají lázeňská zařízení za účelem rekonvalescence a 
odpočinku, popřípadě jako nástroj pro doléčení pooperačních stavů apod. 
Po letech, kdy lázeňství v naší republice zažilo útlum kvůli změně 
financování ozdravných pobytů, se opět těší velké návštěvnosti a 
důležitosti ve zdravotním cestovním ruchu. Téma je formulováno relativně 
široce, aby si zájemce mohl dosadit vlastní důležité determinantyrozvoje 
z oblasti marketingo-manažerských metod a mediálních studií.Při 
zpracování je důležité vycházet z proměny českého lázeňství v předem 
vymezeném čase a z daných společenských trendů, které ho v té době 
ovlivňovaly. Část výzkumu bude vycházet z historických pramenů a druhá 
část výzkumu bude studovat aktuální stav pomocí různých výzkumných 
metod. Je žádoucí, aby studenti používali kombinaci kvalitativních i 
kvantitativních metod, jako například obsahovou analýzu, dotazování – 
focus group a repertoárovou mřížku. Tyto metody jsou pouze návrhem a 
mohou být různě doplněny a modifikovány s ohledem na vývoj tématu. 
Navrhovaná školitelka: Petra Koudelková, koudelkova at fsv.cuni.cz

7. Role českých novinářů ve 21. století: Doktorský projekt by se měl 
zaměřit na zkoumání vnímání žurnalistických rolí českými novináři a 
novinářkami. Teoretická část se bude zabývat transformací vnímání role 
novinářů v průběhu posledních desetiletí. Empirická část práce bude 
vycházet ze sběru dat v rámci třetí vlny Worlds of Journalism Study 
(http://worldsofjournalism.cz/). Toto kvantitativní šetření by měla 
doplnit i kvalitativní případová studie dle výzkumného zájmu 
doktoranda/doktorandky. Navrhovaná školitelka: Alice Němcová Tejkalová, 
alice.tejkalova at fsv.cuni.cz

8. Vizuální etnografie ve výzkumu českých redakcí: Doktorský projekt by 
se měl zaměřit na možnosti využití metody vizuální etnografie ve výzkumu 
českých redakcí (viz the Undressed Newsroom 
https://doi.org/10.1080/17512786.2014.891861). Projekt bude tematicky 
navázán na českou část třetí vlny globálního výzkumného projektu Worlds 
of Journalism Study (http://worldsofjournalism.cz/). Navrhovaný 
školitel: Filip Láb, lab at fsv.cuni.cz

9. Žurnalistika umělé inteligence: Doktorský projekt se zaměřením na 
možnosti a využití umělé inteligence v oblasti žurnalistiky a médií, 
NLP, deep machine learning etc. Projekt bude navazovat na výzkumné 
aktivity Střediska žurnalistiky umělé inteligence IKSŽ FSV UK 
(https://aijournalism.fsv.cuni.cz/). Navrhovaní školitelé: Václav 
Moravec & Radek Mařík, vaclav.moravec at fsv.cuni.cz

10. Datová žurnalistika v ČR:  Doktorský projekt zaměřený na možnosti a 
využití datové žurnalistiku na české mediální scéně, práci s otevřenými 
zdroji, big data a datovou analýzou. Projekt bude navazovat na výzkumné 
aktivity Střediska žurnalistiky umělé inteligence IKSŽ FSV UK 
(https://aijournalism.fsv.cuni.cz/). Navrhovaný školitel: Václav 
Moravec, vaclav.moravec at fsv.cuni.cz

Zájemcům o studium je od 1. ledna do 30. dubna 2020 k dispozici online 
přihláška. V motivačním dopise prosím uveďte zájem o konkrétní doktorský 
projekt a jeho podrobnější rozpracování.

Kompletní informace včetně odkazu na online přihlášku naleznete na
https://fsv.cuni.cz/studium/typy-studia/doktorske-studium,
https://iksz.fsv.cuni.cz/uchazeci/doktorsky-program.

V případě doplňujících dotazů se prosím obraťte na Centrum doktorských 
studií cds.iksz at fsv.cuni.cz. Dotazy týkající se konkrétních doktorských 
projektů směřujte přímo na příslušného školitele.-- 
-------------------------------------------------------------------------
Nico Carpentier
-------------------------------------------------------------------------
Web: http://nicocarpentier.net/
-------------------------------------------------------------------------
New MA program on Media and Area Studies
http://marsmaster.cz/
https://vimeo.com/383173852
----------------------------
New special issue:
Rescuing Participation
https://revistacomsoc.pt/issue/view/103
----------------------------
New article:
Communicating Academic Knowledge Beyond the Written Academic Text
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/13438
-------------------------------------------------------------------------
Charles University in Prague
Institute of Communication Studies and Journalism
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic
----------------------------
Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Free University of Brussels
& Uppsala University
-------------------------------------------------------------------------
SQRIDGE ngo
An intersection of academia and arts
http://www.sqridge.org/
----------------------------
The Commlist
http://commlist.org/
----------------------------
International Association for Media and Communication Research
Participatory Communication Research Section
http://iamcr.org/s-wg/section/pcr
-------------------------------------------------------------------------
E-mail (CharlesU): nico.carpentier at fsv.cuni.cz
E-mail (UUppsala): nico.carpentier at im.uu.se
E-mail (VUBrussels): nico.carpentier at vub.ac.be
Room (CharlesU): Hollar building Room 105
Phone (CharlesU): +420 222 112 134
Web: http://nicocarpentier.net/
-------------------------------------------------------------------------


More information about the csaa-forum mailing list